TIN TỨC

Đồng Chí Huỳnh Kim Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Chiều ngày 07/9/2023 ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; lãnh đạo Ban Lao động Tiền lương, Ban Quản lý Kỹ thuật Tập đoàn; Ban Chính sách Pháp luật & QHLĐ, Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Cao su Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo cho người lao động năm 2023.

Đ/c Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam thăm Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đến hết tháng 8 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó, Công ty đã chủ động xây dựng những kịch bản sản xuất kinh doanh nhằm ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động; phối hợp với Công đoàn Công ty thực hiện đầy đủ các chế  độ chính sách đối với người lao động; tuyên truyền cho cán bộ, công nhân tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản lượng, thực hành tiết kiệm – chống lãng phí góp phần hạ giá thành sản phẩm, thực hiện suất đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định; thực hiện các biện pháp để tận thu hết sản phẩm; phối hợp với chính quyền địa phương nhằm duy trì và phát huy những thành quả đạt được, bảo vệ tốt sản phẩm mủ cao su và an ninh trật tự trên địa bàn. Duy trì thực hiện các tiêu chí quản lý rừng bền vững và thực hiện chuỗi hành trình sản phẩm để nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm của Công ty. Tính đến cuối tháng 8/2023, sản lượng khai thác 3.944,535 tấn, đạt 41,3% kế hoạch năm; sản lượng chế biến 6.690,809 tấn; tiền lương bình quân 6.800.000đ/người/tháng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Kim Nhựt ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo Công ty trong việc điều hành nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động. Đồng thời Ông đề nghị Công ty cần đề ra những giải pháp quyết liệt nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; tăng cường công tác thu mua mủ để có doanh thu lợi nhuận bù vào tỷ lệ giá giảm; tăng tỷ lệ sản xuất mủ SVR CV50, 60 để có giá bán tốt, tăng doanh thu, lợi nhuận từ đó tiền lương, thu nhập người lao động được đảm bảo; nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong việc tìm kiếm các đối tác triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; lãnh đạo Công ty phối hợp cùng Công đoàn Công ty sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi để tăng thu nhập cho người lao động trong điều kiện giá bán mủ thấp, sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Đ/c Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Ông Huỳnh Quang Trung – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt cho lãnh đạo Công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, trong thời gian tới tiếp tục cộng đồng trách nhiệm cùng công nhân lao động cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao./.

BAN TUYÊN GIÁO – NỮ CÔNG