TIN TỨC

Hình ảnh Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi

Ban Chấp hành mới ra mắt tại Đại hội
Ban Lãnh đạo Công ty trao quà khen thưởng CNLĐ
Đ/c Phó Chủ tịch Võ Việt Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới
Đ/c Phó Chủ tịch Võ Việt Ngân trao quà khen thưởng