TIN TỨC

Học tập, làm theo và nêu gương Bác Hồ để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Khắc sâu vào tình cảm mỗi người, khơi dậy những yếu tố tích cực

Ngày 12.6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 trong 2 năm vừa qua.

Kết quả đạt được đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Vương
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Vương

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương;

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37 và các quy định nêu gương khác. Cùng với đó, nghiên cứu đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng;

Tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Kết luận số 01 với các quy định của Đảng về nêu gương với phương châm “trong trước ngoài sau, trên trước dưới sau”; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

“Chúng ta kỳ vọng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, tham gia ngày càng tích cực vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì những nội dung cơ bản, cốt lõi trong học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục thấm sâu vào đời sống tinh thần của xã hội, tác động sâu sắc vào tình cảm của mỗi người, khơi dậy những yếu tố tích cực, phẩm chất tốt đẹp, từ đó đấu tranh có hiệu quả với những mặt còn tiêu cực, hạn chế, lệch lạc trong xã hội”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Hơn 25.500 mô hình học tập và làm theo Bác Hồ

Trước đó, tại Hội nghị, báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, ông Lại Xuân Môn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – cho biết, việc học tập và làm theo Bác trên cả nước được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tất cả các tỉnh, thành đã tiến hành thảo luận, trao đổi, phân tích để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu thực chất… Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay ở nhiều địa phương, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

ông Lại Xuân Môn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: T.Vương
Ông Lại Xuân Môn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: T.Vương

Theo báo cáo, tổng số các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác của tất cả các cấp trên phạm vi cả nước tính đến tháng 4.2023 là 25.525 mô hình (tổng hợp theo báo cáo của 57 tỉnh, thành), như Bà Rịa – Vũng Tàu có mô hình “Ngày thứ 7 lắng nghe người dân nói”; Lào Cai có mô hình học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới: “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa”, “nhân dân đồng lòng nông thôn mới phát triển”, hay mô hình “Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc”…

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều chủ đề: “Tự soi, tự sửa”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội vụ.

NGUỒN: Báo Lao động

VƯƠNG TRẦN (BÁO LAO ĐỘNG)