TIN TỨC

Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 16

Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 16 (khóa XII) có nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến công tác tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam diễn ra sáng 14/11/2023, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh vấn đề trên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản trình tại Hội nghị.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII họp Hội nghị lần thứ 16
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam – Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16. Ảnh: Hải Nguyễn

Gợi mở 4 vấn đề trọng tâm để Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến, đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá, sự chuẩn bị tốt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII sắp tới.

Trước hết là về dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với các nội dung liên quan đến tiêu đề; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2023 – 2028… Trên cơ sở kết quả thảo luận hôm nay, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị trình xin ý kiến tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị sáng nay cũng cho ý kiến về dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để thống nhất hoàn thiện.

Voice: Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

“Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Báo cáo được tổng hợp, xây dựng trên cơ sở hơn 400 đề xuất, kiến nghị qua đại hội công đoàn các tỉnh, ngành, là những nội dung lớn mà đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn gửi gắm tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các đại biểu nghiên cứu từ thực tiễn để phân tích, cho ý kiến.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến, tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 740/CTr-TLĐ về “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII họp Hội nghị lần thứ 16
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 16 – Ảnh: Hải Nguyễn

Bên cạnh đó, Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 16 đã nghe, cho ý kiến vào báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn các cấp; báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn 5 năm giai đoạn 2018 – 2022; thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện một số quy trình công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

HỒNG NHUNG

Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn