CÂU HỎI

CÂU HỎI

Đặt câu hỏi

Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Copy

Người gửi: Giấu tên 15/05/23

Câu trả lời

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao ộng, bảo hiểm xã hội ưa người lao ộng
Việt Nam i làm việc ở nước ngoài theo hợp ồng