TIN TỨC

Hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ, mẫu mới từ 1.4.2021

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa ban hành Thông báo 840/TB-BHXH về việc triển khai thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03.12.2020.

Theo đó, từ ngày 01.4.2021, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới cho các trường hợp tăng mới, cấp lại thẻ do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ sau khi sử dụng hết phôi thẻ bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02.12.2014 (mẫu cũ).

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được sử dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Những người đang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ còn thời hạn tiếp tục được dùng để đi KCB và không cần đổi thẻ mẫu mới.

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in và đổi thẻ bảo hiểm y tế (trừ trường hợp mất, hỏng, hoặc thay đổi thông tin trên thẻ).

Về thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có kích thước nhỏ gọn, được ép plastic sau khi in và dùng con dấu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, in chức danh, chữ ký, họ tên của Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ (hoặc người được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao ký thừa lệnh);

Mã số thẻ gồm 10 ký tự (giảm 5 ký tự) là mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia và thông tin trên thẻ gồm các tiêu chí như: mã số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; mã mức hưởng BHYT; mã nơi đối tượng sinh sống (được chuyển xuống cùng dòng in ngày tháng năm sinh, giới tính); nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; giá trị sử dụng; thời điểm đủ 05 năm liên tục; nơi cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế.

https://laodong.vn/xa-hoi/huong-dan-su-dung-the-bao-hiem-y-te-mau-cu-mau-moi-tu-142021-894452.ldoMINH HƯƠNG (báo lao động)