TIN TỨC

Mái ấm trên vườn cao su Ea H’Leo

Ngoài thu nhập chính từ cao su, hơn 1.200 người lao động trên các nông trường đã chung tay thực hiện Chương trình hỗ trợ vốn giúp nhau làm kinh tế vô cùng hiệu quả, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.