TIN TỨC

Mở rộng sản xuất sản phẩm cao su hỗn hợp trong năm 2024

Với uy tín thương hiệu và chất lượng, VRG đang có nhiều lợi thế sản xuất sản phẩm cao su hỗn hợp (Mix) từ cao su thiên nhiên. Với kết quả khả quan trong sản xuất, tiêu thụ mủ Mix năm 2023, cùng với việc có nhiều khách hàng hiện hữu của Tập đoàn rất ưa chuộng sản phẩm cao su hỗn hợp, dự kiến trong năm 2024, VRG sẽ mở rộng sản xuất mủ Mix ở 19 công ty thành viên với 28.500 tấn.

Lãnh đạo VRG và các ban chuyên môn kiểm tra sản phẩm SVR 10 Mix sản xuất thử nghiệm tại Cao su Chư Mom Ray. Ảnh: Văn Vĩnh
Xây dựng tiêu chuẩn SVR L/3L/5 Mix

Trong năm 2023, Tập đoàn đã phân bổ kế hoạch sản xuất sản phẩm SVR 3L Mix và SVR 10 Mix cho các đơn vị thành viên, đến nay có 6 đơn vị triển khai thực hiện sản xuất sản phẩm Mix. Trong đó, có 4 đơn vị có sản phẩm Mix với tổng sản lượng chế biến trên 4.465 tấn và 2 đơn vị đã lắp đặt xong thiết bị sản xuất Mix tại nhà máy chế biến.

Ở khu vực Tây Nguyên, Cao su Chư Mom Ray bắt đầu lắp đặt thiết bị đầu tháng 6, chạy thử nghiệm ngày 11/6 và sản xuất ổn định từ ngày 15/6, tổng sản lượng chế biến đến 30/10 sản phẩm 10 Mix 3.700 tấn. Cao su Kon Tum lắp đặt thiết bị đầu tháng 7, tổng sản lượng chế biến đến tháng 30/10 được 763,61 tấn, trong đó SVR 3L Mix 292,5 tấn, SVR 10 Mix 471,11 tấn. Ở khu vực Đông Nam bộ, Cao su Lộc Ninh và Hòa Bình chạy thử nghiệm bằng phương pháp thủ công chưa đầu tư thiết bị, tổng sản lượng chế biến đến 30/10 sản phẩm SVR 3L Mix 1,67 tấn. Có 2 công ty đã đầu tư thiết bị nhưng chưa triển khai sản xuất là Cao su Sơn La và Chư Păh.

Về xây dựng tiêu chuẩn SVR L/3L/5 Mix, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG, cho biết: “Lãnh đạo Tập đoàn đã thống nhất chủ trương, kế hoạch xây dựng mới 2 tiêu chuẩn cao su (TCCS) về Quy định kỹ thuật và Quy trình công nghệ chế biến cao su hỗn hợp từ cao su thiên nhiên (SVR L/SVR 3L/SVR 5) và cao su tổng hợp (SBR 1502). Hiện nay, Tổ TCCS đã triển khai các hạng mục công việc theo kế hoạch. Tổ đã xây dựng hoàn thiện 2 dự thảo và ban hành lấy ý kiến toàn Tập đoàn. Đang thực hiện thảo luận lần cuối để trình HĐQT ban hành áp dụng”.

Sản xuất 28.500 tấn mủ Mix trong năm 2024

Năm 2024, VRG phân bổ kế hoạch sản xuất

28.500 tấn mủ Mix (7.500 tấn SVR 3L Mix và 21.000 tấn SVR 10 Mix), cụ thể: khu vực Đông Nam bộ 3.000 tấn tại Cao su Lộc Ninh, Hòa Bình, Phú Thịnh; khu vực Tây Nguyên 7.500 tấn tại Cao su Chư Mom Ray, Chư Păh, Kon Tum, Sa Thầy; khu vực Duyên hải miền Trung 2.000 tấn tại Cao su Quảng Nam, Nam Giang – Quảng Nam; khu vực Miền núi phía Bắc 5.000 tấn tại Cao su Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lai Châu II; khu vực Campuchia 6.000 tấn tại Cao su Krông Buk Ratanakiri, VKeti, Mê Kông, Hoàng Anh Mang Yang K; khu vực Lào 4.000 tấn tại Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào, Quasa Geruco.

Chia sẻ về việc phân bổ kế hoạch sản xuất sản phẩm SVR 3L mix và SVR 10 mix cho các đơn vị thành viên, ông Huỳnh Tấn Siêu – Trưởng Ban Công nghiệp VRG, cho biết, các công ty chủ động rà soát và tính toán điều kiện thực tế có sẵn tại đơn vị mình, xây dựng kế hoạch năm 2024 đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Mix, đáp ứng và đảm bảo với yêu cầu về tiến độ và kỹ thuật.

Hiện nay nhiều khách hàng hiện hữu của VRG liên tục đề nghị Tập đoàn cung cấp sản phẩm Mix với số lượng lớn, giá cả cạnh tranh hơn sản phẩm cao su thiên nhiên và sẵn sàng bao tiêu sản phẩm. Vì vậy, việc triển khai phát triển dòng sản phẩm Mix sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, đa dạng sản phẩm; tăng khả năng cạnh tranh, đem lại hiệu quả trong SXKD của đơn vị và tạo điều kiện cho đơn vị có thị trường đa dạng và có nhiều sự lựa chọn đầu ra là yêu cầu cần thiết trong thời điểm hiện nay.

BÌNH MINH

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Từ khoá: