TIN TỨC

“Năm 2023, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đạt kết quả tích cực”

Đó là nhận định của ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban và 19 Tập đoàn, Tổng công ty, vào ngày 20/12.

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc đã nỗ lực cao, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan và nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Nỗ lực vượt khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: “Sau 5 năm hoạt động, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, Ban ngành Trung ương, sự nỗ lực của tập thể Ủy ban và 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực”.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, cụ thể: một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế; lạm phát cao; chính sách tiền tệ được thắt chặt; giá dầu biến động; rủi ro tăng cao tại thị trường tài chính, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp ở nhiều quốc gia; đà suy giảm kinh tế từ những năm trước do ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19. Những điều trên tiếp tục tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế trong nước và mọi lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, dịch vụ và đời sống dân sinh, trong đó có các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao trao Cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị

“Trong bối cảnh đó, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã nỗ lực cao, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan, và nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong 1 số ngành, lĩnh vực, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm cho các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội” – ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu các đơn vị trực thuộc Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu tập trung đánh giá khó khăn, thách thức và kết quả đạt được trong năm 2023, nhằm chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ nhận định, dự báo tình hình, diễn biến của thị trường và nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đạt 1.135.743,61 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, xu hướng tác động mạnh hơn tới kinh tế toàn cầu. Trong nước, tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kỳ vọng sẽ tích cực hơn khi tình hình thế giới chuyển biến. Những thuận lợi và khó khăn đan xen này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội; trong đó, có hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư – phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch công tác năm 2023, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ông Võ Văn Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, năm 2023, Ủy ban đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Kế hoạch triển khai huy động nguồn lực của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu tham gia vào phát triển kinh tế – xã hội; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban; Kế hoạch hành động của Ủy ban triển khai thực hiện Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 19/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết tình hình thực hiện Thông báo số 40-TB/TW ngày 14/9/2017 của Bộ Chính trị về Đề án “Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Ủy ban đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Ủy ban đã chủ động trao đổi ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết công việc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong thực tiễn. Thực hiện đầy đủ và ngày càng chuyên nghiệp hơn chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty. Thực hiện đầy đủ và có kết quả các nhiệm vụ được giao với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương. Ủy ban đã nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Đảng và Chính phủ; định hướng hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Ủy ban, từng bước hình thành môi trường làm việc số. Thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực triển khai các nội dung, giải pháp theo Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Chính phủ; theo đó, chỉ số chuyển đổi số của Ủy ban (DTI) đã tăng 06 bậc (từ xếp cuối vào năm 2021) lên xếp thứ 2 vào năm 2022 trong nhóm các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không cung cấp dịch vụ công, được Bộ Thông tin và Truyền thông vinh danh trước Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, các doanh nghiệp tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến an ninh năng lượng; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty duy trì ổn định; bảo đảm cân đối lớn và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quan trọng cho nền kinh tế như điện, than, xăng dầu, hóa chất cơ bản…

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2023, tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đạt 1.135.743,61 tỷ đồng, bằng 105,15% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.256,32 tỷ đồng (không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) bằng 166,09% kế hoạch năm 2023 và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước đạt 79.252,01 tỷ đồng bằng 199,96% kế hoạch năm 2023 và bằng 120,22% so với cùng kỳ năm 2022.

Về đầu tư phát triển, số vốn đã giải ngân đầu tư của 19 Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu hơn 161 nghìn tỷ đồng; trong đó, các Tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng có tỷ lệ giải ngân đầu tư cao, như Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và EVN. Bên cạnh đó, nhiều dự án kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng đã được hoàn thành hoặc được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để triển khai thực hiện như các Dự án: Xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, Kho cảng nhập LNG Thị Vải công suất 1 triệu tấn (đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ ngày 29/10/2023), Đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải phòng, Thành phần 3 – Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Xây dựng mở rộng nhà ga quốc tế T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Xây dựng nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 28/4/2023), Xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 02/12/2023).

Ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại hội nghị

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty đạt được trong năm 2023. Trong những năm qua, Ủy ban đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức; tiếp nhận đầy đủ để thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty triển khai các dự án quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để phát hiện các vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp; Chủ động thực hiện các hoạt động đối ngoại; tìm kiếm đối tác đầu tư tài chính quốc tế cho 19 Tập đoàn, Tổng công ty; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp ngành công thương.

Theo ông Võ Văn Dũng, các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước, góp phần bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, thực hiện an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Vốn chủ sở hữu và tài sản được bảo toàn, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều Tập đoàn, Tổng công ty được duy trì, phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Quang cảnh hội nghị

Ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh: “Thành công này rất quan trọng, góp phần làm bức tranh kinh tế trong nước sáng lên trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn ảm đạm. Đồng thời, kết quả này là sự nỗ lực lớn của Ủy ban, các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu với những cách làm đổi mới, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và sự phối hợp của các Bộ, ngành”.

Trong năm 2024 và thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các kế hoạch về sản xuất – kinh doanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty chú trọng phát triển về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường các yếu tố về văn hóa trong điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp. Ủy ban cũng như các Tập đoàn, Tổng công ty cần xem đây là nhiệm vụ chi phối, nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao.

“Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh để làm cho mọi người cùng yêu doanh nghiệp, yêu Tập đoàn, Tổng công ty của mình; từ đó, sẽ xem doanh nghiệp nhà nước như doanh nghiệp của mình để chăm lo, chắt chiu, bảo vệ, giữ uy tín, cải tiến kỹ thuật” – ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí Võ Văn Dũng, đặc biệt là quan điểm chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường văn hóa. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) xem việc xây dựng môi trường văn hóa là một trong 10 nhiệm vụ quan trọng. Nghị quyết số 33-NQ/TW đã xác định xây dựng môi trường văn hóa là một trong 5 mục tiêu chung. Theo đó, doanh nghiệp được xem là đơn vị cơ sở cần phải xây dựng môi trường văn hóa.

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp pháp biểu đáp từ tại hội nghị

Bày tỏ sự đồng tình với quan điểm “gắn văn hóa doanh nghiệp với đạo đức kinh doanh và tuân thủ pháp luật”, ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá, trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tiêu chí đạo đức kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

“Thay mặt cho Lãnh đạo Ủy ban, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự cố gắng, nỗ lực, tâm huyết của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty đóng góp vào kết quả công tác chung của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2023 vừa qua” – ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là về sản xuất, thị trường, đầu tư…; tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt của doanh nghiệp trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; đẩy mạnh đầu tư, phát triển góp phần xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo điều kiện và lộ trình phù hợp.

THẢO MY – NHẬT QUANG

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam