TIN TỨC

Người lao động, đoàn viên là F0 được công đoàn hỗ trợ ra sao?

Ngày 15.12.2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định 3749/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn Cao su Việt Nam cũng có công văn 652/CĐCS-TC ngày 21/12/2021 về việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.