TIN TỨC

Người lao động mua nhà ở xã hội cần đáp ứng điều kiện gì?

Trong Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đang được lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đã đề xuất các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đối với các đối tượng, trong đó có công nhân, người lao động.

Thực hiện Trần Yến – Nguyễn Hằng

Nguồn: Tạp chí Lao động & Công đoàn