TIN TỨC

Nhiều tập thể, cá nhân của VRG được trao tặng Huân chương

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Dù gặp rất nhiều khó khăn, VRG đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2023 như sản lượng cao su khai thác ước đạt 445.000 tấn (vượt 4,7% kế hoạch); tiêu thụ 520.290 tấn cao su các loại (vượt 2,4%). Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 24.485 tỷ đồng (vượt 1% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỷ đồng (vượt 1,4% kế hoạch).

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, đã đánh giá cao những thành tích của VRG trong năm 2023. Ông Huy nhấn mạnh “Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động trong nước và thế giới, nhưng tính đến hết năm, Tập đoàn đã đạt được những thành tích rất nổi bật, tất cả các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch”.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 4 cá nhân thuộc VRG.

Tại hội nghị, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

3 cá nhân của VRG được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn, ông Trần Khắc Chung, Trưởng ban Lao động Tiền lương Tập đoàn; ông Hồ Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba là ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê – Kampong Thom.

2 tập thể và 3 cá nhân của VRG nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gồm: Ban Lao động – Tiền lương Tập đoàn; Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray, ông Phạm Duy Vương, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray; ông Lê Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê – Kampong Thom, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo.

THANH SƠN

Nguồn: Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Từ khoá: