TIN TỨC

NLĐ hưởng lương hưu 2 tháng đã qua đời, phần đóng BHXH xử lý sao?

Nếu mới lĩnh lương hưu được 2 tháng mà người lao động chẳng may qua đời và lương hưu đang hưởng là 5 triệu đồng/tháng thì tiền trợ cấp tuất một lần sẽ là 48 x 5 triệu đồng = 240 triệu đồng.

Trần Yến – Nguyễn Hằng

Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn

Từ khoá: