TIN TỨC

NLĐ nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng

Người lao động nghỉ việc không lương do COVID-19 được hỗ trợ gần 4 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: M.Phương

Cụ thể, Nghị quyết 68/NQ-CP quy định rõ chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương

Người lao động:

– Làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Có thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên (tính từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021) và thời điểm bắt đầu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau:

+ Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng: 1,855 triệu đồng/người;

+ Từ 1 tháng trở lên: 3,71 triệu đồng/người.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động:

– Làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021.

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người.

Ngoài ra, người lao động thuộc các đối tượng nêu trên đang mang thai thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha.

https://laodong.vn/cong-doan/nld-nghi-viec-khong-luong-do-covid-19-duoc-ho-tro-gan-4-trieu-dong-926361.ldo

MINH PHƯƠNG (báo lao động)