TIN TỨC

Nữ CNVCLĐ đóng góp rất lớn vào sự phát triển của ngành Cao su Việt Nam

Lao động nữ chiếm 43% tổng số CNVCLĐ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và có vai trò rất lớn trong việc hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ của Tập đoàn; đồng thời là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt.