VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Biểu mẫu

Nội dung Đơn vị Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

Biểu mẫu kèm theo Văn bản số 97/CĐCS-CSPL&QHLĐ (Ngày 21/02/2024) v/v cung cấp thông tin cán bộ Phụ trách tư vấn pháp luật

55 21/02/2024
08/03/2024
img img

Biểu mẫu kèm theo Văn bản số 22/CĐCS-CSPL (Ngày 11/01/2023) v/v triển khai chợ Tết công đoàn trên sàn giao dịch thương mại điện tử

64 11/01/2024 img

Biểu mẫu kèm theo Hướng dẫn số 791/HDLT-CSVN-CĐCS (Ngày 22/12/2023) Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2024

127 22/12/2023 img

Các dự thảo kèm theo Công văn số 784/CĐCS (Ngày 21/12/2023) v/v đóng góp ý kiến các dự thảo và chuẩn bị nội dung thảo luận tại Hội nghị BCH lần thứ Ba, khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

57 22/12/2023 img

Biểu mẫu kèm theo công văn số 633/CĐCS (Ngày 18/10/2023) v/v báo cáo số liệu công tác tổ chức năm 2023

118 18/10/2023 img

Biểu mẫu kèm theo Kế hoạch liên tịch số 616/KHLT-CSVN-CĐCS (Ngày 13/10/2023) Kế hoạch liên tịch v/v tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công nhân Cao su” năm 2023

11 13/10/2023 img img

Phụ lục đính kèm Công văn số 606/CĐCS (Ngày 06/10/2023) v/v đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2023

137 06/10/2023 img img

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 575/CĐCS (Ngày 20/9/2023) v/v cung cấp thông tin để xây dựng danh bạ điện tử

146 20/09/2023
05/10/2023
img img

Biểu mẫu kèm theo Thông báo số 543/TB-CĐCS (Ngày 08/9/2023) Thống kê học sinh, sinh viên đậu đại học đạt điểm cao và học giỏi, vượt khó năm học 2022-2023

84 08/09/2023
24/09/2023
img img

File thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền theo công văn số 512/CĐCS-TGNC (Ngày 24/8/2023) v/v thực hiện tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

71 24/08/2023 img

Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 470/CĐCS (Ngày 24/7/2023) v/v rà soát báo cáo tình hình cán bộ công đoàn chuyên trách tại các đơn vị

38 24/07/2023
31/07/2023
img img

Biểu mẫu kèm theo 209/CĐCS (Ngày 11/4/2023) v/v lập hồ sơ Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028

0 11/04/2023 img