VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Lịch tuần

Nội dung Đơn vị Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 02/10/2023)

101 img img

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/9/2023 đến 01/10/2023) – Cập nhật lần 2 lúc 08:20 ngày 29/9/2023

139 25/09/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2023 (Điều chỉnh lần 2 lúc 10:15′ ngày 19/9/2023)

119 18/09/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 11/9/2023 (Điều chỉnh lần 2 lúc 15:30 ngày 11/9/2023)

127 11/09/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 04/9/2023 (Điều chỉnh lần 1 lúc 11:30′ ngày 06/9/2023)

118 05/09/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2023

119 28/08/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2023 (Điều chỉnh lần 2 lúc 08:00′ ngày 25/8/2023)

136 21/08/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8/2023

229 14/08/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2023 (Điều chỉnh lần 2 lúc 08:30′ ngày 10/8/2023)

259 07/08/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2023 (Điều chỉnh lần 4 lúc 11:45′ ngày 02/8/2023)

145 31/07/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 24.07.2023

10 24/07/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 17.07.2023

6 17/07/2023 img img
Lượt tải:119
Lịch tuần
Ngày ban hành: 28/08/2023
img img
Lượt tải:229
Lịch tuần
Ngày ban hành: 14/08/2023
img img
Lượt tải:10
Lịch tuần
Ngày ban hành: 24/07/2023
img img
Lượt tải:6
Lịch tuần
Ngày ban hành: 17/07/2023
img img