VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Văn bản Tổng Liên đoàn

Nội dung Đơn vị Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

Quyết định 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

43 20/09/2023 img img

HDSD VAI TRO LANH DAO

0 img img

HDSD VAI TRO CHUYEN VIEN

0 img img

HDSD QUAN LY CONG VIEC

0 img img

HDSD TRUYEN THONG NOI BO

0 img img

HDSD LICH HOP

0 img img

HDSD VAI TRO QUAN TRI

1 img img

4292/QĐ-TLĐ Quyết định v/v dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

2 15/12/2021 img img

47/HD-TLĐ (Ngày 30/12/2021) Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở (kèm theo Công văn số 298/CV-CĐCS)

1 30/12/2021 img img

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ: chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

0 15/02/2021 img img

42/HD-TLĐ (Ngày 11/11/2021) Hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn (Kèm theo Công văn số 298/CV-CĐCS)

1 11/11/2021 img img

41/HD-TLĐ (Ngày 11/11/2021) Hướng dẫn công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

3 11/11/2021 img img
Lượt tải:0
Văn bản Tổng Liên đoàn
img img
Lượt tải:0
Văn bản Tổng Liên đoàn
img img
Lượt tải:0
Văn bản Tổng Liên đoàn
img img
Lượt tải:0
Văn bản Tổng Liên đoàn
img img
Lượt tải:0
Văn bản Tổng Liên đoàn
img img
Lượt tải:1
Văn bản Tổng Liên đoàn
img img