Tag Archives: 75 nghìn sáng kiến

TIN TỨC

CĐCSVN: Hướng dẫn thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng chương trình ”75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên...

Mọi sáng kiến đều đáng quý

"Tất cả sáng kiến của đoàn viên, người lao động đều đáng quý. Không phải...