TIN TỨC

CĐCSVN: Hướng dẫn thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Hưởng ứng chương trình ”75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động tại Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 03/2/2021, Ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ban hành hướng dẫn và phân bổ số lượng sáng kiến đăng ký đối với công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chương trình được thực hiện xuyên suốt trong năm 2021 nhưng giai đoạn cao điểm tập trung từ ngày 10/3 đến ngày 20/4/2021. Thông qua chương trình nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động trong toàn ngành từ tổ đội nông trường đến các công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo đó, công đoàn các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể và phổ biến, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia. Các đơn vị cũng cần thành lập các “Tổ hỗ trợ sáng kiến” nhằm giúp cho CNVCLĐ từ khâu lên ý tưởng, các bước tiến hành, đánh giá hiệu quả của sáng kiến, viết mô tả và lập hồ sơ gửi lên cấp trên thẩm định. Các Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp cho người lao động tập trung vào chuyên môn, phát huy hết khả năng sáng tạo, sáng kiến liên quan đến giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn của đơn vị.

Những sáng kiến trong trương trình ”75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” sẽ được tôn vinh, khen thưởng và làm cơ sở để đề xuất các danh hiệu khen thưởng ở mức cao hơn.


Hướng dẫn số 96/HD-CĐCS ngày 15/3/2021 của Công đoàn Cao su Việt Nam v/v thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”