Tag Archives: bàn tay vàng

TIN TỨC

Bàn tay vàng của xứ cao su biên giới Bắc Tây Nguyên

Anh Trương Văn Tiến (34 tuổi), công nhân Nông trường cao su Suối Đá (Công...

Chuyện bàn tay vàng ở Cao su Chư Sê

11 năm qua tại các cuộc thi thợ giỏi, anh Trần Hữu Thắng luôn giành...