Tag Archives: bảo hiểm xã hội

TIN TỨC

Thủ tục và chi tiết cách tính số tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Muốn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, cần những thủ tục...

Một số doanh nghiệp bị giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội...

Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022

Từ ngày 1.1.2022, sẽ tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu do có sự...