Tag Archives: cao su Điện Biên

TIN TỨC

Cao su Điện Biên khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2023

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần người lao động thi đua nước rút hoàn...

Cao su Điện Biên: Khen thưởng 74 công nhân dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong lao động

Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã quyết định khen thưởng 4 tập...

Những đảng viên trong vườn cao su

Năm, tháng đếm được nhưng khó nhọc thì không! Bước chậm rãi giữa lối thẳng...

Cao su Điện Biên phấn đấu khai thác hơn 4.000 tấn mủ trong năm 2023

Năm 2022, Công ty Cao su Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...