Tag Archives: Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

TIN TỨC

Quy trình xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh Lần IV năm 2024

  Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn...

Tiêu chuẩn xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV năm 2024

  Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn...

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng...