Tag Archives: kinh phí công đoàn

TIN TỨC

Một số doanh nghiệp bị giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội...