TIN TỨC

Tăng lương tối thiểu vùng và những chính sách mới có hiệu lực từ 1.7.2022

Tăng mức lương tối thiểu vùng; Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip; Sửa đổi quy định về điểm ưu tiên thi đại học;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7.2022.

 

https://laodong.vn/infographic/tang-luong-toi-thieu-vung-va-nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-172022-1061880.ldo

PHƯƠNG ANH (BÁO LAO ĐỘNG)