TIN TỨC

Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các tiểu ban tập trung trí tuệ và nguồn lực tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XII) đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại 6 tổ thảo luận đã ghi nhận 41 lượt ý kiến. Các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung tại hội nghị. Các phát biểu đều rất tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các nội dung trình hội nghị, cũng là sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn XIII thành công tốt đẹp, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Nhung

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung xây dựng và ban hành ngay chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp mình với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh các chương trình phải phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình công tác năm 2023 và chủ đề hoạt động năm về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng yêu cầu các cấp công đoàn cần tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Đặc biệt, các cấp công đoàn cần quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng; chủ động nắm chắc tình hình quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm diễn ra đại hội công đoàn, dịp Tết…; tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cần tổ chức tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch; hạn chế tới mức thấp nhất việc thất thu kinh phí công đoàn, đồng thời cần quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn trong thời gian tới.

Video: Đồng chí Ngô Thế Anh – Chủ tịch công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cảm nhận sau Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, chiều 14/11/2023.

HỒNG NHUNG

Nguồn: Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn