TIN TỨC

106/TB-CĐCS (Ngày 11/3/2022) Thông báo v/v phân công Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023