TIN TỨC

1339/CSVN-LĐTL (Ngày 24/5/2022) v/v thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp