TIN TỨC

154/BC-CĐCS (Ngày 01/4/2022) Báo cáo sơ kết phong trào công nhân viên chức LĐ và hoạt động CĐ quý I, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động quý II năm 2022