TIN TỨC

198/QĐ-CĐCS (Ngày 14/4/2022) v/v hỗ trợ, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật trên 31%