TIN TỨC

20/CĐCS-TGNC (Ngày 22/01/2021) V/v bán hàng ưu đãi cho CNLĐ trong chương trình “Tết Sum vầy” năm 2021