TIN TỨC

250/QĐ-CĐCS (Ngày 18/4/2023) Quyết định v/v hỗ trợ, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên