TIN TỨC

270/KH-CĐCS (ngày 18/5/2022) Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028