TIN TỨC

297/CĐCS-TC (Ngày 31/5/2021) V/v báo cáo lao động có tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19