TIN TỨC

299/KH-CĐCS (Ngày 25/5/2022) Kế hoạch truyền thông về chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”