TIN TỨC

389/GM-CĐCS (Ngày 27/6/2022) Giấy triệu tập dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân