TIN TỨC

445/CĐCS-TGNC (Ngày 06/9/2021) v/v triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” và cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên”