TIN TỨC

473/KH-CĐCS (Ngày 29/9/2021) v/v thăm hỏi, động viên, khen thưởng các tập thể và CNVCLĐ tại các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút…