TIN TỨC

507/QĐ-CĐCS (Ngày 21/8/2023) Quyết định v/v chỉ định đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028