TIN TỨC

555/KHLT/CSVN-CĐCS (Ngày 12/9/2023) Kế hoạch liên tịch phát động phong trào “Thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2023” nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam