TIN TỨC

613/CĐCS-TGNC (Ngày 07/12/2021) v/v phát động tham gia cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn