TIN TỨC

636/QĐ-CĐCS (Ngày 19/10/2023) Quyết định v/v thăm hỏi, động viên và khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2023