TIN TỨC

769/TM-CĐCS ngày 19/12/2022) Thư mời Hội nghị BCH Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 (mở rộng) & Tổng kết công tác công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023