TIN TỨC

805/CĐCS-TGNC (Ngày 27/12/2023) v/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh