TIN TỨC

Biểu mẫu kèm theo 209/CĐCS (Ngày 11/4/2023) v/v lập hồ sơ Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028