TIN TỨC

Biểu mẫu kèm theo Kế hoạch liên tịch số 616/KHLT-CSVN-CĐCS (Ngày 13/10/2023) Kế hoạch liên tịch v/v tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công nhân Cao su” năm 2023