VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

VĂN BẢN CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM

Nội dung Loại văn bản Lượt tải Ngày ban hành Hạn nộp Tải về

514/HD-CĐCS (Ngày 24/8/2023) Hướng dẫn Tổng kết Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

86 24/08/2023
01/09/2023
img img

513/CĐCS-CSPL (Ngày 24/8/2023) v/v Báo cáo tình hình lao động, công đoàn tại các dự án ở Lào, CPC

70 24/08/2023
31/08/2023
img img

File thiết kế khẩu hiệu tuyên truyền theo công văn số 512/CĐCS-TGNC (Ngày 24/8/2023) v/v thực hiện tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

71 24/08/2023 img

512/CĐCS-TGNC (Ngày 24/8/2023) v/v thực hiện tuyên truyền Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

57 24/08/2023 img img

511/CĐCS-TGNC (Ngày 23/8/2023) v/v tham gia cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng, chống ma túy trong CNVCLĐ

44 23/08/2023 img img

510/TB-CĐCS (Ngày 22/8/2023) Thông báo về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 – cập nhật lại ngày 28/8/2023

249 28/08/2023 img img

508/CĐCS (Ngày 21/8/2023) v/v Thảo luận góp ý vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành TLĐLĐVN (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

190 21/08/2023
29/08/2023
img img

507/QĐ-CĐCS (Ngày 21/8/2023) Quyết định v/v chỉ định đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

155 21/08/2023 img img

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2023 (Điều chỉnh lần 2 lúc 08:00′ ngày 25/8/2023)

136 21/08/2023 img img

501/QĐ-CĐCS (Ngày 18/8/2023) Quyết định về việc triệu tập đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

241 18/08/2023 img img

504/TB-CĐCS (Ngày 18/8/2023) Thông báo triệu tập dự Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

131 18/08/2023 img img

498/CĐCS-TC (Ngày 18/8/2023) v/v Chấn chỉnh công tác quản lý tài chính tài sản Công đoàn

113 18/08/2023 img img
Lượt tải:70
Văn bản Công đoàn Cao su
Ngày ban hành: 24/08/2023
Hạn nộp: 31/08/2023
Lượt tải:113
Văn bản Công đoàn Cao su
Ngày ban hành: 18/08/2023