TIN TỨC

Thu nhập người lao động các đơn vị miền Đông Nam bộ đạt 9,46 triệu đồng/người/tháng

Ngày 19/12, tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Cụm thi đua Công đoàn các đơn vị miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, tình hình SXKD của VRG nói chung và các công ty trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ nói riêng gặp nhiều khó khăn như bệnh phấn trắng, bệnh đóm tròn; giá thành tăng cao; tình hình thiếu lao động nên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình SXKD của các đơn vị cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, lãnh đạo các đơn vị luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong hoạt động công đoàn duy trì thường xuyên với nhiều mô hình tổ chức phong phú, đa dạng, thiết thực hướng về cơ sở. Đặc biệt, tổ chức tốt các hoạt động trong “Tháng Công nhân” và “Tháng An toàn vệ sinh lao động”; các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Cụm thi đua trong năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Phụng – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Bình Long đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tính hết năm 2023, Cụm thi đua miền Đông Nam bộ khai thác được 166.656 tấn mủ quy khô, vượt 8,14% so với kế hoạch. Trong đó, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai có tỷ lệ vượt cao nhất là 26%, tiếp theo là Cao su Hòa Bình với 13%; Cao su Đồng Phú, Cao su Lộc Ninh cùng vượt 10%; Cao su Bình Long 9%, Cao su Tây Ninh 8%, Cao su Bình Thuận 7%. Về thu nhập bình quân của 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua Công đoàn các đơn vị miền Đông Nam bộ đạt 9,46 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, Cao su Phú Riềng và Cao su Đồng Nai có thu nhập bình quân cao nhất Cụm với 11 triệu đồng/người/tháng, Cao su Bình Long đạt 10,57 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Năng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Bình Thuận đóng góp ý kiến tại hội nghị

Và để nâng cao đời sống người lao động, Công đoàn các đơn vị khu vực miền Đông Nam bộ đã vận động công nhân phát triển kinh tế hộ gia đình và đã được Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt. Thông qua các mô hình trồng xen canh, làm vườn, chăn nuôi… đã cải thiện đáng kể thu nhập của người lao động.

Về công tác xã hội, các đơn vị thành viên trong Cụm đã chi 11,9 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo của địa phương và chăm lo cho gia đình chính sách, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn… nhân các ngày lễ của đất nước, của ngành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG – Chủ tịch Công đoàn CSVN đã đánh giá cao những hoạt động chăm lo đời sống người lao động, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị khu vực miền Đông Nam bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác. Hầu hết các đơn vị trong Cụm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tập đoàn giao.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Chủ tịch Công đoàn CSVN phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại đây, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Huỳnh Kim Nhựt đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu để chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và giữ chân người lao động; tích cực tham gia vào công tác quản lý để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong những năm tiếp theo.

NG. CƯỜNG

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam