TIN TỨC

Thủ tục để lao động mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Sau khi nhận hồ sơ, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ thẩm định, trình Công đoàn cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí để chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong thời gian từ 5 – 7 ngày. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 6696 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Quyết định này quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, phải nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, hợp tác xã bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Theo đó, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc nếu là đoàn viên; hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi, hoặc chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ 1 lần mức 1.000.000 đồng/người. Người lao động không là đoàn viên thì được hỗ trợ 700.000 đồng/người.

Các giấy tờ cần có là danh sách đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động. Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp lại thời gian làm việc, sản xuất kinh doanh, giảm giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi, hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương là đoàn viên công đoàn, hoặc không là đoàn viên nhưng là nữ từ 35 tuổi trở lên, đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 6 tuổi, mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người; người lao động không là đoàn viên mức 1.400.000 đồng/người. Các giấy tờ cần chuẩn bị yêu cầu tương tự như trường hợp của lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc.

Về thủ tục thực hiện, trước ngày 15 hằng tháng, công đoàn cơ sở rà soát, đề nghị người sử dụng lao động phối hợp tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, gửi hồ sơ đề nghị tới công đoàn cấp trên trực tiếp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023.

Trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định, trình Công đoàn cấp tỉnh.

Trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công đoàn cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chuyển kinh phí hỗ trợ, hoặc trực tiếp chuyển kinh phí hỗ trợ về tài khoản của công đoàn cơ sở, hoặc chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với doanh nghiệp để chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Trường hợp không phê duyệt, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong 5 ngày từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cấp tỉnh phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh - N.Dương. 
Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh – N.Dương. 

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng với đoàn viên; nếu không là đoàn viên nhưng là nữ từ 35 tuổi trở lên, đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi, hoặc chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 6 tuổi cũng được nhận mức hỗ trợ này. Người lao động không là đoàn viên được hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

Để nhận hỗ trợ, người lao động cần có đơn đề nghị hỗ trợ; bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; bản sao sổ bảo hiểm xã hội, hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm, sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động dẫn đến chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi, hoặc chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ tương tự các trường hợp trên.

Người lao động gửi hồ sơ đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp tỉnh nơi cư trú. Trong 5 ngày, công đoàn nơi tiếp nhận gửi hồ sơ tới đến Công đoàn cấp tỉnh.

Trong 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của người lao động, Công đoàn cấp tỉnh thu thập các văn bản, tài liệu cần thiết liên quan đến đoàn viên, người lao động, thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động chuyển kinh phí hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động trong 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt. Trường hợp không phê duyệt, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do với đoàn viên, người lao động.

Nhật Dương 

NGUỒN: https://vneconomy.vn/thu-tuc-de-lao-dong-mat-viec-giam-gio-lam-nhan-tien-ho-tro.htm